Attracts-Money

چه موقع کالا فروش رفته محسوب میشود!!

بعضی از صاحبان برند در ایران زمانیکه کالایی را میفروشند و پول آنرا دریافت میکنند ، محصول را فروش رفته به حساب میاورند.

اما من اعتقاددارم ، زمانی میتوان آن را فروش رفته به حساب آورد که چندماه از خرید و استفاده مصرف کننده آن گذشته و رضایت کامل داشته باشد.( البته اگرآینده برند برایمان اهمیت داشته باشد).

ضعف بیشتر برندها درصنف ما این است که سیستمی برای ارتباط با مصرف کننده بوجود نیاورده اند. ما باید همیشه در کنار محصول خود تا زمانیکه مشتری رضایت پیدا کند حضور داشته باشیم . فروختن به پخش یا فروشگاه دار نباید ملاک عمل قرار بگیرد.

ما باید شرایطی را بوجود بیاوریم که مصرف کننده ها رغبت بیشتری برای ادامه خرید پیداکنند . مسیری را که باید یک برند طی کند از مرحله پخش و فروشگاه دار تا به مصرف کننده برسد، مسیری است که هر کدام لوازم و نیازهای خود را میطلبد.

نیاز یک فروشگاه دار برای خرید با نیاز یک مصرف کننده متفاوت است . فروشگاه دار و پخش بدنبال سود بیشتر است در صورتیکه مصرف کننده بدنبال کالای مرغوبتر با قیمت مناسب تر است به عبارتی ” ارزش ” بالاتراست.

هیچگاه یک فروشگاه دار نمیتواند نگاه مسئولانه ای نسبت به کالای شما داشته باشد و دید آن با دید یک مصرف کننده متفاوت است . اگر محصول شما برایش سود کافی به همراه بیاورد از شما خرید میکند و اگر نداشته باشد براحتی شما را کنار گذاشته وبرند دیگری که سود بیشتری دارد را جایگزین برندشما خواهد کرد. برایش تشخیص خوب و بد بودن یک برند بستگی به تقاضا و سود آن دارد. بنابراین فروشگاه دارها نمیتوانند مشتری دائمی شما باشند.

اما در مصرف کننده وضعیت متفاوت است . اگر مصرف کننده مشتری وفادارو یا طرفدار شما بشود محال است که براحتی شما را کنار بگذارد. سود مصرف کننده درخرید کالای با کیفیت ومتناسب با نیازاش است .

بنابراین هرچقدر ما خدمات مشتریان را بالاتر ببریم ، تجارت پایدارتری نسبت به سایر رقبا خواهیم داشت .

کنترل کیفی و نظارت  برروی کالا و خدمات ما از مبدا تا مقصد کار بسیاردشواری است وبه پایداری و رشد کسب و کار ما کمک بسزایی خواهد کرد.

حتی برخورد نا مناسب یک فروشنده هم  میتواند اثر نامطلوبی روی مصرف کننده بگذارد و برای همین است که برندهای برتر خود فروشگاهها را انتخاب میکنند. معمولاً فروشگاههایی که از کلاس بالاتر و آشنایی بیشتری با چگونگی ارائه برندهای خوب دارند ، ارزش بالاتری را برای برند شما ایجاد میکنند. دکورفروشگاه و طرز برخورد فروشنده ها وسایر خدمات آنان میتواند اثر مطلوبی را روی مصرف کنندگان بگذارد.

بعضی ازهمکاران فرقی برایشان نمیکند که چه کسی بخرد ، فقط فروش را هدف گرفته اند.

” ما با بهتر فروختن است که رشد میکنیم نه با بیشتر فروختن ”

دوستان اگر میخواهیم برند سالم با کلاسی را داشته باشیم فقط کیفیت و طرح خوب آن ملاک نمیباشد نحوه ارائه خدمات آن ، تا مرحله پس از فروش هم میتواند از مهمترین عوامل موفقیت آن برند باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *