multitasking

شخص محور بودن در فروش

اغلب، کسب و کار، بر روی شخصیت کاریزماتیک یک فرد پایه گذاری می شود و به نوعی شخص محور است. تنها زمانی که فرد، در مصدر کار می باشد فروش بالایی صورت خواهد گرفت و شهرت و نام آن شخص باعث جذب بیشتر مشتریان به سمت خود می شود که نتیجه سالها تلاش اوست.

مشتریان به واسطه اعتمادی که سالها به آن دارند، از او خرید می کنند. نمونه های زیادی از این افراد در فضای کسب و کار به چشم میخورد. این اشخاص نه استراتژی دارند و نه برنامه ریزی و … همان روشی که سالهاست کار کرده اند، ادامه میدهند و به رشدی نسبی میرسند. این روش ارتباط مستقیم با شخصیت ذاتی آن شخص دارد و نمیتوان بعنوان یک روش و یک قانون در تجارت مورد استفاده عموم قرارداد. این افراد از یک روش مختص خود استفاده میکنند و هدفشان اعتمادسازی در بین مشتریان است. بیشتر سلیقه ای و متناسب با شخصیت آنها میباشد.

این روش به خودی خود یک نوع ارزش آفرینی محسوب میشود و در ایجاد این روش این بار شخص در نظر مشتریان دارای ارزش میباشد و چهره کاریزاماتیک، باعث جذب تعداد زیادی افراد به سمت خود شده است. البته این موارد بیشتر در پخش ها و یا خرده فروشی های محلی کاربرد دارد.

داشتن رفتار صادقانه به همراه تسهیلاتی که در فروش برای مشتریان قائل میشوند، منتهی بفروش میشود.

معمولاً این افراد پرمشغله هستند و بواسطه حضورخود در قسمت فروش، فرصتی برای فکر کردن و تصمیم گیری در مورد آینده خود نخواهند داشت. مذاکرات فروش بیشتر توسط خودشان انجام میشود و سیستم فروش آنها بر پایه رفتار انفرادی خودشان است. این باعث پایین آمدن بهره وری آنها گردیده است و پس از مدتی به این شلوغی عادت میکنند و تمامی موارد کسب و کار اعم از تصمیم گیری و سیاست و …. خلاصه میشود در شخصیت فردی این اشخاص و بصورت تجربی کار را پیش میبرند.

اکثر کسب و کارهای ما  بشدت شخص محورند و این خود مانعی برای پیشرفت کار میباشد. هر انسانی توانایی های فردی محدودی دارد و قادر به انجام چندین کار بطور همزمان و صحیح نمی باشند. انجام برخی از امور کسبی نیازمند فکر، تدبیر و سیاست لازم در تصمیم گیری میباشد. این خود باعث بروز مشکلاتی میشود که در شرایط خاص از عهده امور برنخواهند آمد، درگیری های ریز و درشت کاری بقدری ایشان را احاطه کرده است که دیگر فرصت اندیشیدن را از آنها گرفته است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *