2016-04-06 22_24_15-adam smith - Google Search

تفاوت “قیمت” و “ارزش” کالا

البته این نظریه “قیمت و ارزش” مربوط به “آدام اسمیت” پدر علم اقتصاد است که بحث مفصلی را دارد.

“قیمت” آن چیزی است که شما پرداخت میکنید.
“ارزش” آن چیزی است که شما دریافت میکنید.
این دو با یکدیگر معادله ارزش را تشکیل می دهند.

(قیمت خریداری شده کالا یا مواد خام  + خدمات + هزینه + سود) = ارزش برای مشتری

بدیهی است که اگر “ارزش” پایین تر از “قیمت” باشد مشتری آنرا نمیخرد. معادله ارزش باید به نفع مشتری باشد نه فروشنده، و این همان مفهوم ارایه ارزش های فراتر از انتظارات مشتریان است.

تولید کنندگان یا فروشندگانی که مشتریانشان ناراضی هستند (اعم از کیفیت و عملکرد محصول و یا از پاسخگویی و رفتار عوامل فروش و یا هر دو ) باید توجه داشته باشند معادله ارزش نه تنها به نفع مشتری نیست بلکه کاملاَ به ضرر او است پس اگر مشتریانشان برنگشتند تعجب نکنند چون هیچ مشتری عاقلی در معادله ای که به ضررش باشد مشارکت نمی کند.

پس دوستان اگر کالایی را میخرید برای اینکه بتوانید مشتریان را راضی نگاهدارید، سعی کنید کالایی با کیفیت با خدمات بهتر و هزینه های کمتر و سود منطقی باعث میشود که شما ارزش آفرینی بهتری نسبت به سایر رقبا ایجاد کنید.

رقابت ها معمولاً درخلق ارزشهای برتر است نسبت به سایر رقبا، تا هر کسی بتواند نظر مشتریان بیشتری را به سوی خود جلب کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *