Strollers

مراقب باشید مشتریان ، شما را استوک فروش نکنند!

تخفیف زیاد و یا انعطاف پذیری زیاد از حد برای افزایش فروش ، لطمات زیادی در دراز مدت به کسب و کار شما وارد میکند که شاید برای شما منافع کوتاه مدت به همراه  داشته باشد ولی در دراز مدت لطمات جبران ناپذیری به تجارت شما وارد خواهد کرد . پس منافع بلند مدت خود را فدای منافع کوتاه مدت خودتان نکنید.

یک روز یکی از بهترین مشتریانم که معمولا خرید خوب و نقدی میکرد را خودم از دست دادم .چند سری کار تولید شده ازفصل قبل را با تخفیف زیاد به ایشان  فروختم .خیلی راضی بود وخوشحال از خرید سودآوری که کرده بود . فصل بعد کارهای متنوع زیادی را تولید کردم وهمان مشتری، طبق روال همیشگی برای خرید محصولات سرفصل من مراجعه کرده بود. نگاهی به ویترین من کرد و گفت” کارها خیلی قشنگه ، اما از اون کارهای زیرفی دیگه نداری ؟”

من هم گفتم ” خیر” . آنروز برخلاف گذشته که همیشه سفارش بالایی از محصولات سرفصل به من میداد ، از خرید صرف نظر کرد. احساس کردم که دیگر آن باور قبلی را نسبت به محصول من ندارد.بعد از آن هم یکی دو باربرای  خرید آمد ولی باز همین سوال از من  میکرد ، ” دیگه از آون اجناس زیر فی نداری ؟. با خودم فکر کردم که دیگه اینکار را نخواهم کرد چون یکی از بهترین مشتریانم را از دست دادم . این مشتری دیگه نمیتوانست کارها را به قیمت خودش بخرد . بعد از چند سال دیدم که فروشگاهش از یک فروشگاه لوکس تبدیل شده به یک استوک فروشی ، خودش هم سرو وضعش تبدیل به استوک شده است . برعکس همین هم صدق میکنه . متاسفانه برخی از همکاران فکر میکنند باید زیاد بفروشند تا رشد کنند در صورتیکه بهترو درست  فروختن کالا به رشد منتهی میشود . اگر من به خواسته های مشتری در خصوص کالاهای ارزان قیمت تن بدهم یواش یواش به سمت ارزان فروشی و در نهایت کالاهای متوسط و رده پایین روی خواهم آورد .شاید دیگرنتوتنم  از شکل فعلی خود خارج شوم و در نتیجه تبدیل به یک استوک فروش میشوم  .

نتیجه : هیچوقت به مشتری خوبتان این پیشنهاد را ندهید . اگر اجناس استوکم را به پرورشگاه یا حداکثر آتش بزنم ، بهتر است تا اینکه برای کسب منافع کوتاه مدتم ، چشمم را روی منافع دراز مدتم ببندم .

این تجربه من است و سالهاست که هیچ کدام از محصولات خود را به استوک نداده ام .شاید سایر همکاران من نظر مخالف من را داشته باشند و عقیده شان هم  محترم است .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *