Magnet Office Building --- Image by © Images.com/Corbis

تناسب تبلیغات با ظرفیت خدمت رسانی

تبلیغات نقش موثری در پیشرفت کسب و کارایفا میکند و میتواند برند و یا کالای مورد نظر شما را زودتر به مخاطبان معرفی کند. به عبارتی دیگر یک کارت دعوت است که برای مهمانان خود( مشتریان مشکوک ) میفرستید. اما مهمترین مساله این است که آیا ما آمادگی پذیرایی از میهمانان را داریم ؟ چند میهمان را میتوانیم با در نظر گرفتن امکاناتمان به میهمانی دعوت کنیم ؟

مثالی میزنم تا منظور را بهتر برسانم . تصورکنید که شما قراراست که یک میهمانی داشته باشید و برای میهمانانی که قرار است به مکان مورد نظرشما بیایند تدارکی دیده اید . شما تدارکات لازم را برای میهمانان پیش بینی میکنید: از مقدارغذا و مکان پذیرایی ومقدارظروف و نفراتی که باید پذیرایی کنند و …. تا بتوانید یک میهمانی خوب و بی نقص داشته باشید.

تصور کنید اگر کارت های دعوت را با همین امکانات چندین برابربرای مدعوین بفرستید چه اتفاقی خواهد افتاد؟ تمام میهمانی شما خراب خواهد شد و تمام هزینه هایی که در این راه صرف کرده اید که تا رضایت میهمانان را بسوی خود جلب کنید ، به باد میرود.( البته اگررضایت میهمان برایتان مهم باشد ).

بنابراین برای تبلیغات باید با برنامه ریزی حرکت کرد. بودجه و هزینه های تبلیغاتی اگر متناسب با ظرفیت کسب و کار نباشد و در راه رضایتمندی مشتریان قرار گرفته نشود، حکم همان میهمانان ناراضی را پیدا خواهد کرد.

قبلاً هم به این نکته اشاره کرده ام که من شخصاً ترجیح میدهم که 50 مشتری راضی داشته باشم تا اینکه500 مشتری ناراضی ، زیرا گردش اصلی کسب و کار من با مشتریان راضی است و بهره وری را بالا میبرد. خبر خوبی شما توسط 50 مشتری راضی شاید کندتر پیش رود، اما خبربدی شما با 500 مشتری ناراضی بسرعت دربازار پخش خواهد شد. تبلیغاتی را کنید که آمادگی جذب مشتری و رضایتمندی آن را داشته باشید.

درباره نردبان وفاداری قبلاً مطلبی را عنوان کرده ام که به اختصار آنرا ذکر میکنم :

زمانیکه اولین پیام آکهی بدست مشتری میرسد ( مشتری مشکوک ) تا زمانیکه این مشتری به مشتری وفادارو طرفدارتبدیل شود چندین مرحله دارد که به آن نردبان وفاداری میگویند.

مراحل آن عبارت است از : مشتری مشکوک / مشتری احتمالی / مشتری /مشتری تکرارخرید/ مشتری وفادار/ مشتری طرفدار.

قدرت هر برند یا سازمان با مشتریان وفادار و طرفداربیشتراست و نه با تعداد مشتریانی که فقط یکبار برای خرید آن محصول میایند و حتی نام تجاری آنهم گاهی در خاطرشان باقی نمی ماند.

بنظر من ورود به این حوزه بایدمنطقی و با برنامه ریزی مناسب و آمادگی لازم باشد در غیر اینصورت نمیتوان از آن بهره مند شد و شاید به شکست در کسب و کار هم منجر شود . هزینه های زیاد و بازخورد کمتر از انتظار باعث میشود که نسبت به آن دلسردی بیاورد.

شاید با این مساله برخورد داشته اید که شرکت هایی بیکباره با هزینه های سنگین وارد عرصه تبلیغات شده اند و بیکباره از صحنه بازارمحو شده اند . این شرکت ها فقط مشتریان را یکبارتوانسته اند بسمت خود بکشانند( حکایت میهمانان ناراضی )

تبلیغات شاید برای ما یک هیجان فروش ایجاد کند اما اگرامکانات و ظرفیت خود را در نظر نگیریم ، نمیتوانیم رضایتمندی مشتریان را داشته باشیم .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *