Me want check. Me want check. Payroll.

کارکنان سهام دار شما هستند

در هر سیستم اولویت با منافع سازمان است و تمامی کارکنان از جمله مدیران باید در راه اعتلای آن قدم بردارند. یک سازمان برای رشد و توسعه خود نیاز به یک همبستگی و همدلی بین کارکنان خود دارد. وظیفه بوجود آوردن چنین همدلی بعهده یک مدیر است .

اگر یک مدیر فقط بفکر منافع شخصی خود باشد منافع جمعی از بین میرود و هرکسی بدنبال نفع شخصی خود میباشدو منافع کلی سازمان از بین میرود. کارکنان یک سازمان آینه ای از رفتار مدیران آن سازمان هستند. اگر مدیر فرد درستکار، فعال ، مدبر، متعهد و … باشد بطور قطع کارکنان هم ازرفتارمدیرتبعیت میکنند.

تمام کارکنان چشم امیدشان به مدیریت آن مجموعه میباشد و هرچقدر مدیر پخته تر و با تجربه ترعمل کند ،کارکنان احساس امنیت بیشتری نسبت به سازمان میکنند و در بهره وری و ترقی یک  سازمان نقش بسزایی خواهند داشت . بوجود آوردن روح همدلی در یک مجموعه نیاز به صداقت در گفتارو کردار و همچنین پایبند بودن به قول و قراریک مدیر دارد. اگریک مدیراین موارد را سرلوحه کارخودقرارندهد، هیچگاه کارکنان وفادار و صدیقی نخواهد داشت . این موارد از کسب و کار کوچک گرفته تا اداره کردن یک مملکت را شامل میشود.

اصولاً مدیریت فقط یک علم نیست ، بلکه یک هنر است . هنربوجود آوردن ارتباط در درون و بیرون از سازمان است.

رفتار یک مدیر ارتباط مستقیم با افراد تحت امر آن دارد. اگر یک مدیر تظاهر به رفتار صادقانه داشته باشد ، کارکنانش هم طبق رفتار خودش عمل خواهند کرد . اگر انتظار وفاداری از کارکنان خود دارد ،او هم باید به معنای واقعی ( نه از سرریا و تظاهر) به کارمندان خود وفادار باشد.

در دوره بیداری مردم و با وجود وسایل ارتباط جمعی و هجوم فراوان اطلاعات دیگر نمیتوان با کارکنان مانند یک برده رفتار کردوحق وحقوقی را برای آنان قایل نشد. نیروی انسانی در پیشرفت هر سازمان سهم بسیار بزرگی را دارد. رشد یک سازمان در گرو رشد کارکنان آن سازمان است . کارکنان خوب و وفادار سرمایه با ارزش یک سیستم هستند.

همانطورکه ما برای ساختن آینده خود تلاش میکنیم ، آنها هم به آینده خود فکر میکنند . اگر سرنوشت کارکنان برایتان مهم نباشد ، از آنها هم نمیتوان انتظار داشت که آینده شما هم برایشان مهم باشد.

از تفکر سنتی که چشم و گوش آنها رابسته نگاه میداشتند تا بقولی” زیر سرشان بلند نشود”، فاصله بگیرید . از آنها بصورت تیمی استفاده کنید و انگیزه و روحیه تیمی آنها را بالا ببرید تا وفادارانه به کسب و کار شما خدمت کنند . از فازرئیس بودن خارج شوید و رهبری کسب و کار خود را بدست بگیرید. همان نیروهای همبسته و وفادار است که به رشد یک تجارت کمک میکند. در موفقیتهای سازمان آنها را سهیم کنیدو طوری فکر کنید که آنها سهامدار شما هستند و با رشد کسب و کار آنها هم سهم بیشتری خواهند داشت . بقول خود پایبند باشید تا هرروز کسب و کارتان رشد بیشتری داشته باشد. شاید بعضی از دوستان خرده بگیرندو از کارمندانشان رضایت کامل نداشته باشند. آیا بنظر شما این حس نمیتواند دوطرفه باشد؟ آیا تا کنون خود را بجای آنها گذاشته اید و اگر کارفرمای شما خودتان بودید چه حسی نسبت به آن میداشتید؟

گذشته را کنار بگذارید و فکر کنید که در زمان کارگری شما ، کارفرمایتان با شما چگونه رفتار میکرد. اگر دوست دارید که سرنوشت کارفرمای سابق خود را داشته باشید پس همانگونه رفتار کنید ، ولی این را بدانید که درشرایط امروز نمیتوان با تفکر دیروز رشد و ترقی کرد.

نوع تفکر شما نسبت به کارکنان باید تغییر کند تا رفتار آنها هم دچار دگرگونی شود. هرکسی به نسبت خودش باید از این سفره نفع ببرد . دست و دلبازی شما در زمان موفقیت میتواند در روند رشد شما تاثیر زیادی بگذارد. وقتی ارزشی برای آنها قایل نشویدآنها هم ارزشی برای مجموعه شما قایل نخواهندشد و همه چیز رنگ تظاهر خواهد گرفت .

” به نتایج اهمیت دهید تا سلیقه انجام کارها “

در صحنه پر تلاطم تجارت ، هرروز عرصه رقابت برای افراد سنتی تنگ تر میشود،شما نیاز به کارکنان کوشا وصادق و وفادار دارید تا درشرایط بحرانی به شما کمک کنند. زمانیکه آنها به کمک شما نیاز دارند در کنارشان باشید تا آنها هم در شرایط سخت به شما یاری رسانند. کارکنان شما بازوان و دستان  شما هستند ، آیا شما حاضرید نسبت به دستان خود بی اهمیت باشید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *