249363_865

چگونه سهم بیشتری از بازارکسب کنیم؟

بازارهای ایران  در هر حوزه بدلیل عدم خلاقیت و نوآوری بسیار کوچک شده است . بازار سیسمونی هم مستثنی از این قانون نمیباشد.

تعداد افرادی که در این صنف مشغول به فعالیت میباشند بسیار زیاد است و دیگر جا برای خیلی از افراد کوچک شده است . برای بزرگترکردن بازارباید دست به نوآوری و خلاقیت و تمایززد . متاسفانه در صنف ما این اتفاق کمتر میافتد و اکثریت بدنبال راههای بدون ریسک وکم هزینه ترهستند . سهم بزرگتر همیشه متعلق به کسی است که دست به ابتکار ونوآوری بزندوسهم کوچکتر نصیب اکثریت میشود که باید باهم به رقابت بپردازندو گاهی مجبور به رقابت های ناسالم هم میشوند. یکی از دلایل کسادی افراد همین است که اکتفا به همان سهم کوچک کرده اند و رقابت در آن بواسطه تعدادبیشتر، مشکل تر است .

شیری که با تلاش و تکیه بر توانایی و قدرت  خود به شکار میرود مسلماً سهم بیشتری را نصیب خود میکند وباقیمانده آن ، نصیب شیرهای محتاط تر و محافظه کارمیشود.

دوستان اگر سهم بیشتراز این بازار میخواهید باید دست به نوآوریهایی بزنید که تاکنون کسی به آن دست نزده است . درآنصورت رقابت برای شما آسان تر و درآمد و سودبالایی  به همراه خواهد آورد. اگرهمه همکاران چنین تفکری داشته باشند بازار بقدری بزرگ میشود که جا برای افراد دیگر هم بازخواهد شد.

کسانیکه دست به نوآوری و ابتکار عمل نزنند نصیبشان همان سهم کوچک است که با خون دل باید آنرا بدست آورند.

انقلابی عمل کنید و برای دستیابی به بازارهای بکرهزینه کنید و از افرادبا دانش و خلاق تراستفاده کنید تا دیدگان شما را به روی بازارهای بکرترباز کنند.برای رسیدن به آن هدف ، مطمئن باشید از خودتان کاری بر نمیاید زیرا وضعیت فعلی شما نتیجه همان تفکرشما است و اگر میتوانستید با همین طرز تفکر بزرگتر شوید تا کنون شده بودید. منتظرنباشید که از آسمان برای شما شانس و اقبال ببارد.

هزینه ریسک به مراتب کمترازآن است که شما زمان را از دست بدهید.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *