DSC03000

“زیربنا” و “رو بنای ” کسب و کار

در بازار کسب کار بیشتر به روبنای کاراهمیت داده میشود تا زیربنای آن و بیشتر دکورو ظاهرآن را مهم میدانند وشاید گاهی هم بیشتر از آنچه که هستند خود را به نمایش میگذارند.

روبنای کار ارتباط مستقیم  به افزایش فروش دارد و زیر بنا یا بعبارتی زیرساخت هم مربوط به پایداری درفروش است. تا زمانیکه زیربنا ی قوی و محکمی در اختیارنداشته نباشیم ، افزایش فروش پایدارو ثابتی نخواهیم داشت .

روبنا و ظاهر کار عبارتند از : دکوراسیون شیک و مرتب ومتناسب با مد روز / طرح و زیبایی محصولات / تبلیغات فروش  و … بطورکلی  هرچیزی که مرتبط به ظاهر کسب و کارما باشد و آنرا زیباتر و پر ابهت تر میکند، شامل روبنای آن میباشد. این عوامل درافزایش فروش تاثیر بسزایی خواهد گذاشت و شاید چندین برابر فروش ما را بالا ببرد.

اما زیربنا یا زیرساخت ( فونداسیون )عبارت است از: عواملی مانند سرمایه لازم برای حفظ موقعیت / توانمندی در آموزش نیروی انسانی / ارتقای دانش مدیریت متناسب با ابعاد کسب و کار/ پایبند بودن به تعهدات درون و برون سازمانی / بوجود آوردن مشتریان وفادار و طرفدار/ سیستم محوری بجای شخص محوری و….

ثابت قدم بودن در کسب و کار بمراتب مهمتر از افزایش فروش و هیجان آن است. اینکه بتوانیم در هر موقعیت کسب و کارخود را ثابت نگاه داریم بهتر از رشد بی رویه در آن است.

اگر بدون در نظر گرفتن زیرساخت مناسب پله های ترقی را طی کنیم دیری نمی پاید که این بادکنک باد شده  میترکد و آنجاست که دیگر موقعیت سابق خود را هم نمیتوانیم داشته باشیم .

یک گلوله فلزی کوچک سنگین باشیم بهتر از یک بادکنک بزرگ و سبک است .

بدون بوجودآوردن زیرساخت مناسب ، حاصل جزسرگردانی در آن نقطه نیست .

زیرساخت سازی زمان و هزینه بسیاری میبرد و برای همین است که دوستان آمادگی هزینه کردن در آن قسمت را ندارند.

“زیرساخت” نگاه به آینده دارد اما “روبنا ” به زمان حال مربوط است .

همیشه سرعت سقوط بیشتر از صعود است . بنابراین سرعت صعود خود را منطقی و متناسب با توانایی خود تنظیم کنید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *