11d1fb7

تفاوت میان “اعتبار” و “وجهه”

در بازار عامل بسیار مهمی وجود دارد بنام “وجهه” و از آن می توان بعنوان یکی از مهمترین عوامل موفقیت در کسب و کار ایرانی نام برد.

“وجهه” ، “آبرو” و یا به عبارتی همان “کاریزما” عاملی است که بالاتر از “اعتبار” می باشد و مجموعه ای از گفتار، کردار و افکار ما را در کسب کار شکل میدهد که توسط همکاران و افراد پیرامون ما تعیین می شود.

به عنوان مثال در بازار صنفی خودمان افراد زیادی مشغول به فعالیت و اکثریت آنها هم دارای اعتبار لازم می باشند اما این به تنهایی دلیل وجهه آنان نیست. کسانی هستند که اعتبار بسیار بالایی هم دارند ولی هنوز نتوانسته اند وجهه لازم را بین کسبه کسب کنند.

مثبت اندیشی / اعتبار کلامی / صداقت در رفتار و گفتار / پایبند بودن به قول و قرارها / مردم داری و داشتن روابط قوی بر پایه صداقت / داشتن اندیشه ای فاقد ازهر کینه و حسادت و تنگ نظری / داشتن حس انسان دوستانه / احترام گذاشتن به منافع اکثریت بدون در نظر گرفتن منافع شخصی و … می تواند در مقبولیت و بالا بردن وجهه آن فرد نزد عامه، تاثیر بسزایی بگذارد. بطورکلی معدلی است که افراد پیرامون، به ما میدهند. این نوع فرهنگ شاید تنها مختص ما ایرانیها باشد اما این را باید بدانیم که کمک بسیار زیادی به پیشرفت درکسب و کارهای کوچک خواهد کرد.

هرکسی که اعتباری دارد، الزاماً نباید وجهه هم داشته باشد. شاید فرد مورد نظر خوش حساب باشد اما معلوم نیست که وجهه لازم را بین کسبه داشته باشد. از آنجاییکه ما ایرانیها هیچگاه نظر واقعی خود را بیان نمیکنیم، پی بردن به واقعیت آن هم بسیار سخت است و رفتار و احترام ظاهری مردم نمیتواند بیانگر آن باشد. هیچ انسانی خود را انسان بدی نمیداند و هر کسی از دریچه فکری خود، بگونه ای میپندارد که آدم خوبی است. همه برای کاری که انجام میدهیم دلیلی برای ارضای وجدان خود داریم، اما این را باید بدانیم که قضاوت مردم چیز دیگری است. بی شک خبر بدی و خوبی  ما بسرعت بین مردم پخش خواهد شد، بدون آنکه پی به قضاوت آنها نسبت به خود ببریم. این امر شرایط حساسی را برای کسب و کارهای کوچک و سنتی مانند صنف ما ایجاد کرده است.

برای بدست آوردن وجهه، زمان زیادی احتیاج است. نیاز به محافظت و مراقبت دارد و بسیار هم شکننده است و نباید براحتی آنرا تحت الشعاع مسایل جزیی و کم اهمیت قرار دهیم. این قوانین شامل درون سازمانی و شخصی ما هم میشود.

بهترین روش برای  کسب این مقام صداقت در رفتار و گفتار و پندار به معنای واقعی و بدور از کینه و حسادت و با در قراردادن اولویت در منافع سایرین میسر خواهد شد.

دوستان شاید بدست آوردن وجهه در تجارت کشورهای غربی آنچنان کاربردی نداشته باشد. فعالیت های تجاری آنان براساس ضوابط است، اما در ایران وضع بکلی متفاوت و این روابط است که حاکم بر بازار کسب و کارمان میباشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *