Iran-Grand-Bazaar

تفاوت “کاسبی” با “تجارت”

بعضی از دوستان هنوز باور نکرده اند که گسترده گی کارشان بگونه ای شده است که از مرز کاسبی گذشته است و روابط خود را بدون توجه به گستردگی کارشان هنوز بصورت سنتی نگاه داشته اند

کاسبی شکل سنتی دارد و تجارت نوع مدرن آن است .

اگر بخواهیم تعریف کلی ای ازکاسبی داشته باشیم

کسانیکه  یک حجره یا مغازه را درزمان گذشته بهمراه  یکی دوشاگرد و روابط فوق العاده سنتی و پایبند به تجربه مشغول به دادو ستد خود بودند را کاسب میگفتند. این افراد با شعاع دید کاملاً محدود و متکی به تجربیات خود به کسب و کار در بازار میپرداختند . معمولاً نوع دیدگاهشان نسبت به فروش ، با علم امروز تجارت کاملاًمتفاوت است . تجربه مدیریت شان هم اندازه وسعت فکری و تجربی خودشان بود.

نوع مدرن تر و گسترده تر کاسبی، تجارت محسوب میشود و وقتی وارد تجارت شدید، دیگر نمیتوانید با روش های سنتی بازار کسب و کارتان را اداره کنید.

تفاوت کاسبی و تجارت را میتوان  با اکابرو مدرسه مقایسه کرد

قبل از تاسیس مدارس نوین کودکان را به اکابر میفرستادند ،درس هایی هم که آموزش میدادند ،درس قرانی بودو یک کمی خواندن و نوشتن و بیشتر از آن هم کسی نبود که به بچه ها آموزش دهد و به معلم اکابر هم ملا یعنی باسواد میگفتند.

مدارس نوین که بوجود آمد، دیگر علاوه بر خواندن و نوشتن ،درس ریاضیات و علوم جدید و … تدریس میشود.کسانیکه که وارد مدارس جدید می شوند، جا برای رشد وارتقا برای کسانیکه تا مقطع دکترا و بالاتر هم دارد.

با در نظرگرفتن  تحولاتی که درجهان امروز اتفاق افتاده و با پیشرفت علم و تکنولوژی در تمام زمینه ها مانند علوم پزشکی ،مهندسی،صنعت و تجارت و… مطمئن باشید که نیاز های مردم امروز هم با گذشتگان تفاوت کرده است . چطور میشود با روش های سنتی در تجارت پاسخ گوی مردم امروز بود. علم تجارت هم تغییر کرده است و دیگر نمیشود با روش های سنتی و تجربی آنرارا اداره کرد.

البته نمیتوان نقش تجربه را  در اینجا نادیده گرفت ، دانش و تجربه مکمل یکدیگرند و هر کدام به تنهایی به رشد و تعالی نخواهند رسید.  حتی شاید در برخی موارد کاربرد تجربه بیشتر از دانش باشد. اما هیچکدام به تنهایی نمیتوانند به حیات خود ادامه دهند.

دوستان  و همکاران گرامی بنظرمن  خیلی وقت است که ازمرز کاسبی عبورکرده و وارد عرصه تجارت شده ایم وبرای پیشرفت به علوم جدید در تجارت نیازمندیم  . دیگر با روش های تجربی و سنتی نمیتوان کسب و کاررا اداره کرد. روشهای سنتی بیشتر یک عادت است و بایددر آن تجدیدنظر کنیم ، تا بتوانیم پیشرفت را تجربه کنیم.

یادمان باشد تجربه با سنت تفاوت دارد .

“تجربه” نتیجه آزمون و خطاها و در نهایت مهارت ماست.

“سنت ” اعتقاد و باور یک گروه یا یک ملت است .

”  تجربه ها را به سنت تبدیل نکنیم  ”

 

نیک پزشک

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *