عکس از گوگل

چگونه کسب و کارمان پیر میشود

همانطور که با گذر زمان تفکر و توانایی های خودمان را از دست میدهیم کسب و کار ما هم با خودمان در حال پیرشدن است . در صورتیکه نتوانیم زودتر راه چاره ای برای کارمان بیاندیشیم بطور قطع روزی خواهد رسید که کسب و کار مان بمانند خودمان از حرکت میایستد و دیگر به سختی میشود جان تازه به آن داد.

هر چقدر که فرسوده تر میشویم تما م اعضای بدن به مرور ، شروع به فرسوده شدن میشود. این درمورد همه چیز صدق میکند.


مثالی میرنم : احتمالا لوازمی را در منزل دارید مثل یخچال ، تلویزیون ، اجاق گاز ، تلفن و… که سالهاست از آن استفاده میکنید . هنوز هم در حال کار کردن است و مشکلی هم ندارید . با ورود محصولات جدیدی که هرروزمجهز به تکنولوژی های پیشترفته  وارد بازار میشود و در حال تغییر وتکمیل است، با وجود اینکه لوازم شخصی ما هنوز در حال کار کردن است ، میبینیم که دیگر کارایی لازم را برای ما ندارد یا آپشن های جدیدی که روی لوازم جدید گذاشته میشود ما را مجبور به تعویض وسایل میکند

کسب و کار ما را هم در نظر بگیرید و مقایسه کنید با  لوازم منزلتان  . کسب و کار ما هرروز در حال پیر شدن است این بدین منزله نیست که از کار ایستاده است . هنوز فروش میکنیم شاید سرمان هم کاهاً شلوغ باشد ولی دیری نمیپاید که منزوی خواهیم شد. به این منظور شاید همانطورکه لوازم منزلمان در اثر ورود لوازم جدید از چشممان میافتد، کسب و کار ما هم از چشم مشتریانمان میافتد . با ورود رقبای جدید که خودشان را با تکنولوژی های روزتجهیز کرده اند دیگر مشتریان به سمت آنها کشیده خواهند شد .گاهی هم مشتریانمان هم با ما پیر میشوند و بقول معروف پاتوق میاندازند و از اینکه برای تهیه اجناس مورد نیازشان به کس دیگری اعتماد کنند هم وجود دارد. ولی این به منزله این نیست که مشتری از کار ما خوشش آمده است شاید رابطه با ما را دوست داشته باشد . پس  تا فرصت باقی است دست بکار شویم

نیک پزشک

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *