1397499586_2932_5e5dd4bd1b

عاقبت نقد فروشی و نسیه فروشی!

از قدیم گفته اند که ” حرمت امامزاده با متولی آن است ”

وقتی خودمان برای کالایمان ارزش قائل نباشیم ، انتظار نداشته باشید که سایرین ارزش بالاتری برای آن قائل شوند.

چرا صنف ما نسبت با سایر صنوف از رشد کمتری برخوردارشده است . علتش فقط ارزش قائل نشدن به کارمان است . اگر توجه کنید متوجه خواهید شد که شغل هایی که پول بیشتری توی آن رد وبدل میشود از رشد بالاتری نسبت به شغل ما برخوردار هستند در صورتیکه رسته شغلی ما در اولویت های سوم و چهارم قرار دارد . ارزش کارمان را بقدری پایین آورده ایم که مشتری ما در مرحله شروع هم حاضر نمیشود سرمایه گذاری کندو انتظار نسیه دارد.

بنظر من آب از سرچشمه گل آلوداست . اگر تولیدکنندگان و وارد کنندگان شرایط سخت تری را برای فروش محصولاتشان در نظر میگرفتند، مسلماً سرمایه درگردش شغل ما روی کار خودش سرمایه گذاری میشد و سر از سرمایه گذاری روی اتومبیل و مسکن و ازدواج و… در نمیاورد.

🔸🔸دوستان اگر توجه کنید مشتریانیکه بصورت نقد خرید وفروش میکنند رشد بیشتری نسبت به سایرمشتریان داشته اند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *